งานสัมมนา "Transforming Industries for a Greener Future"

54 Views  | 

งานสัมมนา  "Transforming Industries for a Greener Future"

พลิกโฉมอนาคตอุตสาหกรรมไทยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรม Holiday Inn & Suites Rayong City Center ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566
Electric Vehicle Batteries: Present Outlook and Emerging Trends โดย รองศาตราจารย์ ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์ สำนักวิชา วิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
#Merck #Greeneralternative #TransformingIndustriesforaGreenerFuture
#CEST #VISTEC

Related content

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy