เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ศูนย์ CEST ได้ให้การต้อนรับคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

480 Views  | 

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ศูนย์ CEST ได้ให้การต้อนรับคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

ผู้บรรยาย
รศ. ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์
เรือโท ธิติภูมิ สังข์สนิท นิสิตระดับปริญญาเอก

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy