ลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือ (MoU)

621 Views  | 

ลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือ (MoU)

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือ (MoU)
“ดำเนินงานวิจัยและพัฒนา Carbon Nanotubes เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์” โดย CEST, VISTEC
โดยได้รับเกียรติลงนามจาก ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี และ คุณรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ณ หอประชุมไพรินทร์ อาคารวิทยสิริเมธี สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy