โครงการเพิ่มนักปฏิบัติการด้านการผลิตแบตเตอรี่ให้กับประเทศไทย

180 Views  | 

โครงการเพิ่มนักปฏิบัติการด้านการผลิตแบตเตอรี่ให้กับประเทศไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการผลิตแบตเตอรี่ให้กับเยาวชนไทย เพื่อสร้างกำลังแรงงานที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ของประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตฝึกงานสายอาชีพที่อยู่ระหว่างการศึกษา หรือพึ่งจบการศึกษาในระดับ ปวช ปวส (มีภูมิลำเนาใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัด ระยอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ระยะเวลาฝึกงาน
3-6 เดือน
ค่าตอบแทน
300 บาทต่อวันทำงาน
สถานที่ฝึกงาน
โรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ สถาบันวิทยสิริเมธี ตำบลยุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัด ระยอง
https://www.cestvistec.com/
คุณสมบัติผู้สมัคร
• มีความสนใจในสาขาการผลิตแบตเตอรี่
• มีทักษะพื้นฐานด้านช่าง
• มีทักษะด้านการทำงานเป็นทีม
• มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
วิธีการสมัคร
ส่งเอกสารการสมัครมาที่ cest@vistec.ac.th
เอกสารการสมัคร
• ใบสมัครฝึกงาน
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง cest@vistec.ac.th หรือ เบอร์โทร 090-132-2001 (คุณนิสาชล)

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy