การประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off Meeting) ในหัวข้อเกี่ยวกับ "High-performance 18650 Cylindrical Supercapacitors"

399 Views  | 


การประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off Meeting) ในหัวข้อเกี่ยวกับ "High-performance 18650 Cylindrical Supercapacitors"

ะหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13:30 - 16:00 น.

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy