ในวันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับคณะ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัน เนื่องในโอกาสเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ CEST สำหรับเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

25 Views  | 

ในวันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับคณะ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัน เนื่องในโอกาสเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ CEST สำหรับเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพ และกระบวนการทดสอบความปลอดภัยของ VISBAT ตามมาตรฐานสากล UN38.3
ผู้บรรยาย
เรือเอก ธิติภูมิ สังข์สนิท นิสิตระดับปริญญาเอก
นายสุรศักดิ์ แก่นเกษ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายกาญจน์ หอมละม้าย นิสิตระดับปริญญาเอก
นางสาวนิชกานต์ อนันต์สุขสวัสดิ์ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายสุรัตน์ เปรมปลื้ม นิสิตระดับปริญญาเอก
นางสาวรังสิมา พุ่มพวง นักวิจัยโครงการฯ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy