ความรู้จัก Renewable Energy Certificates (RECs)

1911 Views  | 

ความรู้จัก Renewable Energy Certificates (RECs)

ทำความรู้จัก Renewable Energy Certificates (RECs)
ใบรับรองเพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
.
 Renewable Energy Certificates หรือ RECs คือใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่จะช่วยยืนยันว่าไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่น่าเชื่อถือ ผ่านกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ โดยจะระบุว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนประเภทใด รวมถึงอาจระบุช่วงเวลาการผลิต และตำแหน่งของผู้ผลิตไฟฟ้าด้วย
.
 RECs จึงเป็นเหมือนสินค้าที่สามารถซื้อขายได้ เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ เช่น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในการสนับสนุนพลังงานสะอาด หรือเพื่อบรรลุเป้าหมายการลด Carbon Footprint เป็นต้น นอกจากนี้ RECs ยังช่วยสนับสนุนให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยผู้ลงทุนพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนจะมีรายได้เพิ่มจากการขาย RECs ด้วย สำหรับการขาย RECs สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
.
 ขายรวมกับไฟฟ้า (Bundled RECs) ผู้ซื้อจะได้รับไฟฟ้าพลังงานสะอาด พร้อมกับ RECs ที่ผู้ผลิตขอออกใบรับรองจากการผลิตไฟฟ้านั้นด้วย
.
 ขายแยกกับไฟฟ้า (Unbundled RECs) ผู้ซื้อจะได้รับเพียง RECs เท่านั้น
.
 ปัจจุบันในหลายประเทศทั่วโลกได้นำมาตรฐาน I-REC (International Renewable Energy Certificate) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานการรับรองคุณลักษณะทางพลังงาน หรือ Energy Attribute Certificate (EAC) ที่จัดทำขึ้นโดยองค์กร International REC Standard Foundation ในประเทศเนเธอแลนด์ มาใช้ในการรับรอง RECs
.
 สำหรับประเทศไทย การขาย RECs ยังสามารถทำได้เฉพาะรูปแบบ Unbundled RECs เท่านั้น โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้สิทธิ์เป็นผู้ให้การรับรอง RECs
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : PETROMAT
.
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน #สนพ
#เราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน #CreateTheFutureEnergy
#กระทรวงพลังงาน #RECs #RenewableEnergyCertificates
#ใบรับรองเพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy