ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ คณะ New Energy Nexus เนื่องในโอกาสเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ CEST

346 Views  | 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ คณะ New Energy Nexus เนื่องในโอกาสเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ CEST

สำหรับเยี่ยมชมกระบวนการผลิต กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพ และกระบวนการทดสอบความปลอดภัยของ VISBAT ตามมาตรฐานสากล UN38.3

ผู้บรรยาย
เรือเอก ธิติภูมิ สังข์สนิท นิสิตระดับปริญญาเอก
นายวรพล เตชางกูร นักวิจัยโครงการฯ

วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566

Related content

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy