ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ คณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสหวิทยาการ (หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) เนื่องในโอกาสเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ CEST

57 Views  | 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ คณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสหวิทยาการ (หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) เนื่องในโอกาสเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ CEST

สำหรับเยี่ยมชมกระบวนการผลิต กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพ และกระบวนการทดสอบความปลอดภัยของ VISBAT ตามมาตรฐานสากล UN38.3

ผู้บรรยาย
เรือเอก ธิติภูมิ สังข์สนิท นิสิตระดับปริญญาเอก
นายกาญจน์ หอมละม้าย นิสิตระดับปริญญาเอก
นางสาวนิชกานต์ อนันต์สุขสวัสดิ์ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายสุรัตน์ เปรมปลื้ม นิสิตระดับปริญญาเอก
นายวรพล เตชางกูร นักวิจัยโครงการฯ

วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy