ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับคณะ คณะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เนื่องในโอกาสการเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ CEST

120 Views  | 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับคณะ คณะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เนื่องในโอกาสการเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ CEST

เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ทดสอบประสิทธิภาพ และทดสอบความปลอดภัยของ VISBAT ตามมาตรฐาน UN38.3 เพื่อนำ VISBAT ไปใช้งานในอนาคต และสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับ VIS123D ด้านอื่นๆ ต่อไป

ผู้บรรยาย
นายสุรศักดิ์ แก่นเกษ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายปุรินชร์ กราพงษ์ นิสิตระดับปริญญาเอก
นางสาวรังสิมา พุ่มพวง นักวิจัยโครงการฯ

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy