เปิดพอร์ตพลังงานสะอาด Top 8 บริษัท โรงไฟฟ้าแถวหน้าในตลาดหุ้นไทย

3616 Views  | 

เปิดพอร์ตพลังงานสะอาด Top 8 บริษัท โรงไฟฟ้าแถวหน้าในตลาดหุ้นไทย

“พลังงานสะอาด” ถือเป็นเทรนด์พลังงานรูปแบบใหม่ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน โดยได้แรงผลักดันจากภาครัฐบาลในหลายประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อนำมาทดแทนพลังงานโรงไฟฟ้ายุคเก่า และมีบริษัทพลังงานหลายแห่งก็เลือกที่ผันตัวไปด้านดังกล่าว
.
ทั้งนี้ไม่เว้นแม้แต่บริษัทจดทะเบียนของไทยที่ได้มีการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นในวันนี้ทาง Wealthy Thai ก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลของ 8 หุ้นโรงไฟฟ้าแนวหน้าของไทยว่าจะมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าดังกล่าวเช่นไรบ้าง
.
โดยเริ่มกันกับบริษัทแรกที่เราได้ทำการรวบรวม ก็คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO โดยข้อมูลที่รายงานผ่านเว็บไซต์บริษัท ประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานลม,โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์,โรงไฟฟ้าชีวมวล ,โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นโครงการที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง กำลังการผลิตรวม 1,249 เมกะวัตต์
.
ถัดมาที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC โดยข้อมูลที่รายงานผ่านเว็บไซต์บริษัท ประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2,275 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 449 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตรวม 2,724 เมกะวัตต์
.
ต่อไปเป็น บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH โดยข้อมูลที่รายงานผ่านเว็บไซต์บริษัท ประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานลม 951.35 เมกะวัตต์ ,โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 109.79 เมกะวัตต์ ,โรงไฟฟ้าชีวมวล 11.83 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 830.23 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตรวม 1,903.2 เมกะวัตต์
.
ขณะที่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานลม 174 เมกะวัตต์ ,โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 808 เมกะวัตต์ ,โรงไฟฟ้าชีวมวล 5 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 132.5 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65) กำลังการผลิตรวม 1,119.5 เมกะวัตต์
.
ต่อมาเป็น บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานลม 258.7 เมกะวัตต์ ,โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 735.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 114 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65) กำลังการผลิตรวม 1,108.6 เมกะวัตต์
.
ถัดมาเป็น บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานลม 763 เมกะวัตต์ ,โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 219 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวมวล 25 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565) กำลังการผลิตรวม 1,007 เมกะวัตต์
.
อีกหนึ่งบริษัทที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ ก็คือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA จะประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานลม 386 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 278 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65) กำลังการผลิตรวม 664 เมกะวัตต์
.
และสุดท้ายบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานลม 59 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 403 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65) กำลังการผลิตรวม 462 เมกะวัตต์

#หุ้น #StockInfo #หุ้นโรงไฟฟ้า #ข่าวหุ้น #WealthyThai 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy