นักวิจัยของ CEST, VISTEC (นางสาวนิชกานต์ อนันต์สุขสวัสดิ์ และ นายณัฐนันท์ จรลีชาญชัย นิสิตระดับปริญญาเอก

335 Views  | 

นักวิจัยของ CEST, VISTEC (นางสาวนิชกานต์ อนันต์สุขสวัสดิ์ และ นายณัฐนันท์ จรลีชาญชัย นิสิตระดับปริญญาเอก

เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ พร้อมรับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 ขอบพระคุณดอกไม้สวยๆ แสดงความยินดีจาก ดร. แอน พรรณวิกา ตัวแทนท่านอธิการบดี ศ. ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล สถาบันวิทยสิริเมธี #ขอบคุณVistec #ขอบคุณสภาวิจัยแห่งชาติ #ขอบคุณแหล่งทุนวิจัย #กระทรวงพลังงาน #PTTgroup #PMUC #สกสว

Related content

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy