ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับคณะ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 5 เนื่องในโอกาสการเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ CEST

134 Views  | 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับคณะ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 5 เนื่องในโอกาสการเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ CEST

เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ทดสอบประสิทธิภาพ และทดสอบความปลอดภัยของ VISBAT ตามมาตรฐาน UN38.3 เพื่อนำ VISBAT ไปใช้งานในอนาคต และสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับ VIS123D ด้านอื่นๆ ต่อไป

ผู้บรรยาย

เรือเอก ธิติภูมิ สังข์สนิท นิสิตระดับปริญญาเอก
นายกาญจน์ หอมละม้าย นิสิตระดับปริญญาเอก
นายปุรินชร์ กราพงษ์ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายวรพล เตชางกูร นักวิจัยโครงการฯ
นางสาวรังสิมา พุ่มพวง นักวิจัยโครงการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy