ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับคณะ กิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ให้เยาวชนในโครงการ JSTP เนื่องในโอกาสการเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ CEST

234 Views  | 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับคณะ กิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ให้เยาวชนในโครงการ JSTP เนื่องในโอกาสการเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ CEST

เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ทดสอบประสิทธิภาพ และทดสอบความปลอดภัยของ VISBAT ตามมาตรฐาน UN38.3 เพื่อนำ VISBAT ไปใช้งานในอนาคต และสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับ VIS123D ด้านอื่นๆ ต่อไป

ผู้บรรยาย

นายสุรศักดิ์ แก่นเกษ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายปุรินชร์ กราพงษ์ นิสิตระดับปริญญาเอก
นางสาวรังสิมา พุ่มพวง ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการฯ

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy