ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับคณะ คุณปริวรรต วงษ์สำราญ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และคุณพิพัฒน์ โกวิทคณิต จากบริษัท Schimmer Matal Standard Co., Ltd เนื่องในโอกาสการเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิ

67 Views  | 

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับคณะ คุณปริวรรต วงษ์สำราญ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และคุณพิพัฒน์ โกวิทคณิต จากบริษัท Schimmer Matal Standard Co., Ltd เนื่องในโอกาสการเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิ

ผู้บรรยาย
รศ. ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์
เรือเอก ธิติภูมิ สังข์สนิท นิสิตระดับปริญญาเอก
นายวรพล เตชางกูร นักวิจัยโครงการฯ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy