ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เนื่องในโอกาสการเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ CEST เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ทดสอบประสิทธิภาพ แล

117 Views  | 

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เนื่องในโอกาสการเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ CEST เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ทดสอบประสิทธิภาพ แล


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy