ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับคณะ IMET MAX รุ่นที่ 4 ภายใต้ มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) เนื่องในโอกาสการเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ CEST เพื่อเยี่ย

175 Views  | 

ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับคณะ IMET MAX รุ่นที่ 4 ภายใต้ มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) เนื่องในโอกาสการเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ CEST เพื่อเยี่ย

ผู้บรรยาย
นายสุรศักดิ์ แก่นเกษ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายสุรัตน์ เปรมปลื้ม นิสิตระดับปริญญาเอก
นายกาญจน์ หอมละม้าย นิสิตระดับปริญญาเอก
นายณัฐนนท์ จรลีชาญชัย นิสิตระดับปริญญาเอก
นายวรพล เตชางกูร นักวิจัยโครงการฯ
นางสาวรังสิมา พุ่มพวง ผู้ประสานงานโครงการฯ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy