ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน (ESE) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ได้ส่งมอบผลงานนวัตกรรม Li-ion Batteries ไฟฉายเพื่อการใช้งานในชุมชน ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ หอประชุมอาคารเรียนรวม สถาบันวิทยสิริเมธี จัง

174 Views  | 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน (ESE) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ได้ส่งมอบผลงานนวัตกรรม Li-ion Batteries ไฟฉายเพื่อการใช้งานในชุมชน ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ หอประชุมอาคารเรียนรวม สถาบันวิทยสิริเมธี จัง


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy