ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (ประธานกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) และคณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

71 Views  | 

ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (ประธานกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) และคณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy