ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับ คณะ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์พลังงาน (วพน.) รุ่น 16 สถาบันวิทยาการพลังงาน เนื่องในโอกาสการเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

161 Views  | 

ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับ คณะ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์พลังงาน (วพน.) รุ่น 16 สถาบันวิทยาการพลังงาน เนื่องในโอกาสการเยี่ยมชม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ผู้บรรยาย
นายสุรศักดิ์ แก่นเกษ นิสิตระดับปริญญาเอก

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy