ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ท่าน ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี ) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับคณะ หอการค้าญี่ปุ่น (Japanese Chamber of Commerce) ในโอกาสเข้าเยี่ยม สถาบันวิทยสิ

187 Views  | 

ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ท่าน ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี ) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับคณะ หอการค้าญี่ปุ่น (Japanese Chamber of Commerce)  ในโอกาสเข้าเยี่ยม สถาบันวิทยสิ

ผู้บรรยาย
รศ. ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์
เรือโท ธิติภูมิ สังข์สนิท นิสิตระดับปริญญาเอก
นายสุรัตน์ เปรมปลื้ม นิสิตระดับปริญญาเอก
นายสุรศักดิ์ แก่นเกษ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายณัฐนนท์ จรลีชาญชัย นิสิตระดับปริญญาเอก
นายกาญจน์ หอมละม้าย นิสิตระดับปริญญาเอก
นายวรพล เตชางกูร นักวิจัยโครงการฯ
นางสาวรังสิมา พุ่มพวง ผู้ประสานงานโครงการฯ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy