ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ท่าน ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล (อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับคณะ ผู้บริหารบริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) ในโอกาสเข้าเยี่ยม สถาบันวิทยสิริเมธี (VIST

257 Views  | 

ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ท่าน ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล (อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับคณะ ผู้บริหารบริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) ในโอกาสเข้าเยี่ยม สถาบันวิทยสิริเมธี (VIST

ผู้บรรยาย
รศ. ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์
เรือโท ธิติภูมิ สังข์สนิท นิสิตระดับปริญญาเอก
นายปุรินชร์ กราพงษ์ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายสุรัตน์ เปรมปลื้ม นิสิตระดับปริญญาเอก
นายณัฐนนท์ จรลีชาญชัย นิสิตระดับปริญญาเอก
นายกาญจน์ หอมละม้าย นิสิตระดับปริญญาเอก
นายวรพล เตชางกูร นักวิจัยโครงการฯ
นางสาวรังสิมา พุ่มพวง ผู้ประสานงานโครงการฯ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy