ในวันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับคณะ สนง. นวัตกรรมแห่งชาติ เนื่องในโอกาสการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

191 Views  | 

ในวันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับคณะ สนง. นวัตกรรมแห่งชาติ เนื่องในโอกาสการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ผู้บรรยาย
รศ. ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์
เรือโท ธิติภูมิ สังข์สนิท นิสิตระดับปริญญาเอก
นายสุรศักดิ์ แก่นเกษ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายวรพล เตชางกูร นักวิจัยโครงการฯ
นางสาวรังสิมา พุ่มพวง ผู้ประสานงานโครงการฯ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy