ในวันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับคณะ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. และ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดนำโดย นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (วิทยุการบินฯ) และ ผศ.ดร.

144 Views  | 

ในวันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับคณะ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. และ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดนำโดย นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (วิทยุการบินฯ) และ ผศ.ดร.

ผู้บรรยาย
เรือโท ธิติภูมิ สังข์สนิท นิสิตระดับปริญญาเอก
นายสุรัตน์ เปรมปลื้ม นิสิตระดับปริญญาเอก
นายปุรินชร์ กราพงษ์ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายสุรศักดิ์ แก่นเกษ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายณัฐนนท์ จรลีชาญชัย นิสิตระดับปริญญาเอก
นายกาญจน์ หอมละม้าย นิสิตระดับปริญญาเอก
นายวรพล เตชางกูร นักวิจัยโครงการฯ
นางสาวรังสิมา พุ่มพวง ผู้ประสานงานโครงการฯ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy