ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมนักวิจัยจาก บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ามาประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการวิจัย นำทีมโดย คุณนลินี ตัณฑิกุล, คุณสาธิต ผสมทรัพย์, คุ

108 Views  | 

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมนักวิจัยจาก บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ามาประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการวิจัย นำทีมโดย คุณนลินี ตัณฑิกุล, คุณสาธิต ผสมทรัพย์, คุ

ผู้บรรยาย
รศ. ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์
เรือโท ธิติภูมิ สังข์สนิท นิสิตระดับปริญญาเอก
นายวรพล เตชางกูร นักวิจัยโครงการฯ
นางสาวรังสิมา พุ่มพวง ผู้ประสานงานโครงการฯ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy