ในวันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2565 คณะผู้บริหารและศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับคณะ คุณเสวก ประกิจฤทธานนท์ และคณะ จาก บริษัท ออโรแม๊กซ์ จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ผู้บรรยาย ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ

202 Views  | 

ในวันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2565 คณะผู้บริหารและศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับคณะ คุณเสวก ประกิจฤทธานนท์ และคณะ จาก บริษัท ออโรแม๊กซ์ จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ผู้บรรยาย ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy