ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับคณะ : คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด (GC-M PTA) และบริษัท ไทย เรซิน จำกัด (Thai PET Resin) ในโอกาสเข้าเยี่ยม สถาบันวิทยสิริเมธี

186 Views  | 

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ได้ให้การต้อนรับคณะ : คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด (GC-M PTA) และบริษัท ไทย เรซิน จำกัด (Thai PET Resin) ในโอกาสเข้าเยี่ยม สถาบันวิทยสิริเมธี

ผู้บรรยาย
รศ. ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์
เรือโท ธิติภูมิ สังข์สนิท นิสิตระดับปริญญาเอก
นายสุรัตน์ เปรมปลื้ม นิสิตระดับปริญญาเอก
นายปุรินชร์ กราพงษ์ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายสุรศักดิ์ แก่นเกษ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายวรพล เตชางกูร นักวิจัยโครงการฯ
นางสาวรังสิมา พุ่มพวง ผู้ประสานงานโครงการฯ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy