เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การตอนรับคณะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ ในโอกาสเข้าเยี่ยม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

204 Views  | 

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การตอนรับคณะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ ในโอกาสเข้าเยี่ยม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ผู้บรรยาย
เรือโท ธิติภูมิ สังข์สนิท นิสิตระดับปริญญาเอก
นายณัฐนนท์ จรลีชาญชัย นิสิตระดับปริญญาเอก
นางสาวนิชกานต์ อนันต์สุขสวัสดิ์ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายกาญจน์ หอมละม้าย นิสิตระดับปริญญาเอก
นายปุรินชร์ กราพงษ์ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายวรพล เตชางกูร Project Research Officer
นางสาวรังสิมา พุ่มพวง Project Research Officer

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy