ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 78 (หัวหน้าส่วนราชการ) ในโอกาสเข้าเยี่ยม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

139 Views  | 

ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 78 (หัวหน้าส่วนราชการ) ในโอกาสเข้าเยี่ยม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ผู้บรรยาย
เรือโท ธิติภูมิ สังข์สนิท นิสิตระดับปริญญาเอก
นายณัฐนนท์ จรลีชาญชัย นิสิตระดับปริญญาเอก
นางสาวนิชกานต์ อนันต์สุขสวัสดิ์ นิสิตระดับปริญญาเอก
นายสุรศักดิ์ แก่นเกษ นิสิตระดับปริญญาเอก และคณะฯ

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy