UPDATE: EU เตรียมแบนการจำหน่ายรถยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิงที่ผลิตใหม่ ตั้งแต่ปี 2035 หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด

488 Views  | 

UPDATE: EU เตรียมแบนการจำหน่ายรถยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิงที่ผลิตใหม่ ตั้งแต่ปี 2035 หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด

วานนี้ (8 มิถุนายน) รัฐสภายุโรป หนึ่งในเสาหลักของสหภาพยุโรป (EU) เห็นชอบร่างกฎหมายเตรียมแบนการจัดจำหน่ายรถยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ผลิตขึ้นใหม่ ตั้งแต่ปี 2035 เป็นต้นไป สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 55% ภายในปี 2030 เมื่อเทียบกับระดับก๊าซเรือนกระจกในช่วงปี 1990
.
บรรดานักกฎหมายของ EU ต่างสนับสนุนข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ต้องการให้มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 100% จากบรรดารถยนต์ใหม่ ภายในปี 2035 ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถจัดจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลใน EU ได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
.
โดย 15% ของก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศสมาชิก EU ปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศมาจากการคมนาคมบนท้องถนน การลดการปล่อยก๊าซในส่วนนี้ลงได้จึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศได้
.
อีกทั้งยังเป็นการเร่งผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปมากยิ่งขึ้น พร้อมกระตุ้นให้บรรดาผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหลายหันมามุ่งเน้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ซึ่ง EU เตรียมออกร่างกฎหมายกำหนดจุดชาร์จไฟฟ้าในบรรดาประเทศสมาชิก เพื่อรองรับยานพาหนะพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อทั้งคนและสิ่งแวดล้อม

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy