ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร ท่าน ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ประธานสภาสถาบันวิทยสิริเมธี) ร่วมกับศูนย์ CEST ให้การตอนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 82 นำโดย นาวาเอก อารัญ เจียมอยู่ รองผู

174 Views  | 

ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร ท่าน ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ประธานสภาสถาบันวิทยสิริเมธี) ร่วมกับศูนย์ CEST ให้การตอนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 82 นำโดย นาวาเอก อารัญ เจียมอยู่ รองผู

ผู้บรรยาย
รศ. ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์
เรือโท ธิติภูมิ สังข์สนิท นิสิตระดับปริญญาเอก
นายณัฐนนท์ จรลีชาญชัย นิสิตระดับปริญญาเอก และคณะฯ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy