เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารสถาบันวิทยสิริเมธี และ CEST ให้การต้อนรับ Mr. David Zarowin, Director, Global Initiatives Asia, MIT Sloan School of Management

501 Views  | 

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารสถาบันวิทยสิริเมธี และ CEST ให้การต้อนรับ Mr. David Zarowin, Director, Global Initiatives Asia, MIT Sloan School of Management

ผู้บรรยาย
รศ. ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์
เรือโท ธิติภูมิ สังข์สนิท นิสิตระดับปริญญาเอก

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy