ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ คณะข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 หลักสูตรป้องกันประเทศ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) วันที่ 26-04-2565

28 Views  | 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ คณะข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 หลักสูตรป้องกันประเทศ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยม สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) วันที่ 26-04-2565


Related content

Powered by MakeWebEasy.com