Huawei EV ขาร์จ 5 นาที วิ่งได้ 200 Km.

1129 Views  | 


Huawei EV ขาร์จ 5 นาที วิ่งได้ 200 Km.

Huawei สั่นสะเทือนวงการผู้ผลิตรถ EV ด้วยการประกาศว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ถึง 200 กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟเพียง 5 นาทีเท่านั้น ! จากทั่วไปที่ใช้เวลา 20-40 นาที ผู้บริหารได้กล่าวว่า Huawei ได้เปิดแผนการขับขี่อัจฉริยะ ‘DriveOne’ ตั้งแต่ปีที่แล้ว (2021) ซึ่งเป็นแผนที่มีระบบปฏิบัติการและพัฒนาระบบนำทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ และรวมถึงการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยระยะเวลาเพียง 10 นาทีเพื่อสามารถวิ่งได้ 200 กิโลเมตร
แต่ไม่เพียงเท่านั้น 10 นาทียังอาจจะไม่รวดเร็วทันใจพอ Huawei มุ่งที่จะพัฒนาเพื่อให้ใช้เวลาในกาชาร์จไฟรถ EV สำหรับวิ่ง 200 กิโลเมตร ภายใน 5 นาทีเท่านั้น การพัฒนานี้ของ Huawei น่าจะเป็นที่จับตามองของทั้งวงการรถ EV แน่นอน
อ้างอิง https://www.gizmochina.com/.../200km-rage-in-5-min.../...
https://news.yiche.com/hao/wenzhang/57318837/


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy