เป้าหมายของการร่วมทุน NUOVO PLUS คืออะไร วันนี้แอดมีมาบอก โดย..

1032 Views  | 


เป้าหมายของการร่วมทุน NUOVO PLUS คืออะไร วันนี้แอดมีมาบอก โดย..

 นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า “การร่วมทุนดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อขยายธุรกิจแบตเตอรี่ของ GPSC และกลุ่ม ปตท. เข้าสู่ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในและนอกประเทศ เป็นก้าวที่สำคัญของความร่วมมือที่นำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาผนึกกำลังมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน เดินหน้าเข้าสู่ Ecosystem ของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ที่สามารถรองรับเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของประเทศ
.
ซึ่ง GPSC มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน ที่สามารถนำเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่ มาประสานความร่วมมือกับ ปตท. ที่จะมุ่งสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) เพื่อตอบโจทย์การขยายตัวของอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบริหารจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน รองรับตลาดระดับภูมิภาคได้อีกด้วย”

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy