"กราฟีน (Graphene) เป็นวัสดุนาโนชนิดใหม่ ที่มีประสิทธิภาพแปลงไฟฟ้าความร้อนสูงกว่าร้อยละ 90 โดยความบาง ความเหนียว การนำไฟฟ้าและความร้อน เป็นจุดเด่นที่ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ"

290 Views  | 

"กราฟีน (Graphene) เป็นวัสดุนาโนชนิดใหม่ ที่มีประสิทธิภาพแปลงไฟฟ้าความร้อนสูงกว่าร้อยละ 90 โดยความบาง ความเหนียว การนำไฟฟ้าและความร้อน เป็นจุดเด่นที่ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ"
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy