ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัท Delta Electronics และคณะ ได้มีโอกาสเดินทางมา เยี่ยมชม: เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECI) วังจันทร์วัลเลย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง วันที่ 0

105 Views  | 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัท Delta Electronics และคณะ ได้มีโอกาสเดินทางมา เยี่ยมชม: เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECI)  วังจันทร์วัลเลย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง วันที่ 0


Related content

Powered by MakeWebEasy.com