ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ สถาบันวิจัยแสงซินโครครอน (องค์การมหาชน ) รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (ประธานกรรมการ) ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ (อนุกรรมการสถาบันฯ) และ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ (ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสต

414 Views  | 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ สถาบันวิจัยแสงซินโครครอน (องค์การมหาชน ) รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (ประธานกรรมการ) ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ (อนุกรรมการสถาบันฯ) และ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ (ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสต


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy