ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ สถาบันวิจัยแสงซินโครครอน (องค์การมหาชน ) รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (ประธานกรรมการ) ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ (อนุกรรมการสถาบันฯ) และ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ (ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสต

187 Views  | 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ สถาบันวิจัยแสงซินโครครอน (องค์การมหาชน ) รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (ประธานกรรมการ) ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ (อนุกรรมการสถาบันฯ) และ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ (ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสต


Related content

Powered by MakeWebEasy.com