CEST ให้การต้อนรับคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) วันที่ 2 ธันวาคม 2564

65 Views  | 

CEST ให้การต้อนรับคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) วันที่ 2 ธันวาคม 2564


Powered by MakeWebEasy.com