CEST ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ในงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับโลก" วันที่ 31 มีนาคม 2564

341 Views  | 

CEST ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ  ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ในงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับโลก" วันที่ 31 มีนาคม 2564


Related content

Powered by MakeWebEasy.com