ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ (รองเลขาธิการ BOI) และ คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Microsoft ประเทศไทย) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยม EECi และสถาบันวิทยสิริเมธ

608 Views  | 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ (รองเลขาธิการ BOI) และ คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Microsoft ประเทศไทย) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยม EECi และสถาบันวิทยสิริเมธ


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy