ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ (รองเลขาธิการ BOI) และ คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Microsoft ประเทศไทย) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยม EECi และสถาบันวิทยสิริเมธ

262 Views  | 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ (รองเลขาธิการ BOI) และ คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Microsoft ประเทศไทย) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยม EECi และสถาบันวิทยสิริเมธ


Related content

Powered by MakeWebEasy.com