"5 คนที่ Startup ขาดไม่ได้"

866 Views  | 

"5 คนที่ Startup ขาดไม่ได้"

ในยุคที่คนรุ่นใหม่ต่างต้องการที่จะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นผู้ประกอบการ ทำธุรกิจ Startup ของตัวเอง ด้วยพื้นฐานที่คนรุ่นใหม่เริ่มมีการถูกปลูกฝังให้มีความคิดสร้างสรรค์​ มีความใกล้ชิด คุ้นเคยกับเทคโนโลยี กล้าเสี่ยง และมีพลังงานในการทำงานสูง นอกเหนือจาก นวัตกรรม และ Business model ที่ชัดเจนแล้ว ‘คน’ หรือ ‘ทีม’ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มักถูกละเลย จนทำให้หลาย Startup ต้องล้มลงจนต้องพลาดการเป็นยูนิคอร์นไป ทีนี้เมื่อรู้แล้วว่าทีม มีความสำคัญ เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละตำแหน่ง รับผิดชอบอะไรกันบ้าง
.
#CEO กัปตันผู้วาดฝัน
CEO (Chief Executive Officer) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บุคคลผู้คอยบริหารจัดการดูแลและควบคุมวางทิศทางต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อทำให้องค์กรเติบโตก้าวสู่ความสำเร็จตามภาพที่วาดฝันไว้ โดยส่วนใหญ่ของสตาร์ทอัพแล้ว CEO จะเป็นผู้ก่อตั้งด้วย จึงทำให้เป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เคาะโป๊กๆ ในด้านต่างๆ ซึ่งนั่นแปลว่า CEO จะต้องมีความเป็นผู้นำด้วยเช่นกัน
.
#CFO ผู้คุมกระเป๋าตังองค์กร
CFO (Chief Financial Officer) ผู้บริหารทางด้านการเงิน บุคคลผู้ควบคุมวางแผนการเงินขององค์กร คำนวณ และบริหารทุกสิ่งที่เป็นเม็ดเงิน เช่น ต้นทุน วัตถุดิบ กำไร การระดมทุน และการทำงบการเงินต่างๆ ของบริษัทเพื่อบริหารให้บริษัทอยู่รอดและมีกำไรตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
.
#CTO นักสานฝัน
CTO (Chief Technology Officer) ผู้บริหารฝ่ายเทคนิค ผู้ที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขององค์กร สนับสนุนให้องค์กรมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ผู้ที่มีหน้าที่วางกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี หา Tools ต่างๆ มาใช้เพื่อตอบโจทย์กับธุรกิจ ลดต้นทุนในการผลิต และการทำงาน ทำให้สตาร์ทอัพ มีความ lean มากที่สุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้
.
#CCO ผู้สร้างภาพลักษณ์ที่สวยงาม
CCO (Chief Communication Officer) ผู้บริหารฝ่ายการสื่อสาร ผู้วางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร สร้างโฆษณาทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก สร้าง awareness ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงการประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์​ที่ดีให้กับแบรนด์
.
#CMO ผู้สร้างรายได้ให้กับองค์กร
CMO (Chief Marketing Officer) ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ผู้กำหนดกลยุทธ์การตลาดขององค์กร ทำการวิจัยตลาด ทำความรู้จักและเข้าใจตลาด คู่แข่ง สินค้าหรือบริการของตัวเอง และลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้องค์กรสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุด
.
#CPO ผู้รู้จักโปรดักต์ดีที่สุด
CPO (Chief Product Officer) ผู้ที่รู้จักสินค้าหรือบริการของบริษัทดีที่สุด หาแนวทางเพื่อทำไอเดียที่คิดในการพัฒนาสินค้ากลายเป็นจริงได้มากที่สุด ไม่ใช่เพียงแค่ฝันว่าไอเดียนั้นดีเพียงเท่านั้น เป็นผู้ที่ต้องมองให้ออกว่าท้ายที่สุดสินค้าหรือบริการขององค์กรนั้นจะเป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถตอบสนอง painpoint ของลูกค้าได้
.
ที่จริงแล้วยังมีบุคคลในอีกหลากหลายส่วนที่จะก่อร่างสร้างองค์กร ทำให้องค์กรนั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ เพราะลำพังเพียงเจ้าของบริษัทคนเดียวคงไม่สามารถทำทุกอย่างได้ เพราะทุกคนล้วนมีความสามารถที่แตกต่างกัน บริษัทจึงจำเป็นต้องมีคนหลากหลายแบบ หลากหลายความสามารถที่จะช่วยกันผสานองค์กร แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือ Goal, Mindset และ Passion ของคนในองค์กร ที่ต้องมีในสิ่งเดียวกัน

Powered by MakeWebEasy.com