"5 คนที่ Startup ขาดไม่ได้"

3122 Views  | 

"5 คนที่ Startup ขาดไม่ได้"

ในยุคที่คนรุ่นใหม่ต่างต้องการที่จะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นผู้ประกอบการ ทำธุรกิจ Startup ของตัวเอง ด้วยพื้นฐานที่คนรุ่นใหม่เริ่มมีการถูกปลูกฝังให้มีความคิดสร้างสรรค์​ มีความใกล้ชิด คุ้นเคยกับเทคโนโลยี กล้าเสี่ยง และมีพลังงานในการทำงานสูง นอกเหนือจาก นวัตกรรม และ Business model ที่ชัดเจนแล้ว ‘คน’ หรือ ‘ทีม’ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มักถูกละเลย จนทำให้หลาย Startup ต้องล้มลงจนต้องพลาดการเป็นยูนิคอร์นไป ทีนี้เมื่อรู้แล้วว่าทีม มีความสำคัญ เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละตำแหน่ง รับผิดชอบอะไรกันบ้าง
.
#CEO กัปตันผู้วาดฝัน
CEO (Chief Executive Officer) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บุคคลผู้คอยบริหารจัดการดูแลและควบคุมวางทิศทางต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อทำให้องค์กรเติบโตก้าวสู่ความสำเร็จตามภาพที่วาดฝันไว้ โดยส่วนใหญ่ของสตาร์ทอัพแล้ว CEO จะเป็นผู้ก่อตั้งด้วย จึงทำให้เป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เคาะโป๊กๆ ในด้านต่างๆ ซึ่งนั่นแปลว่า CEO จะต้องมีความเป็นผู้นำด้วยเช่นกัน
.
#CFO ผู้คุมกระเป๋าตังองค์กร
CFO (Chief Financial Officer) ผู้บริหารทางด้านการเงิน บุคคลผู้ควบคุมวางแผนการเงินขององค์กร คำนวณ และบริหารทุกสิ่งที่เป็นเม็ดเงิน เช่น ต้นทุน วัตถุดิบ กำไร การระดมทุน และการทำงบการเงินต่างๆ ของบริษัทเพื่อบริหารให้บริษัทอยู่รอดและมีกำไรตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
.
#CTO นักสานฝัน
CTO (Chief Technology Officer) ผู้บริหารฝ่ายเทคนิค ผู้ที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขององค์กร สนับสนุนให้องค์กรมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ผู้ที่มีหน้าที่วางกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี หา Tools ต่างๆ มาใช้เพื่อตอบโจทย์กับธุรกิจ ลดต้นทุนในการผลิต และการทำงาน ทำให้สตาร์ทอัพ มีความ lean มากที่สุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้
.
#CCO ผู้สร้างภาพลักษณ์ที่สวยงาม
CCO (Chief Communication Officer) ผู้บริหารฝ่ายการสื่อสาร ผู้วางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร สร้างโฆษณาทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก สร้าง awareness ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงการประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์​ที่ดีให้กับแบรนด์
.
#CMO ผู้สร้างรายได้ให้กับองค์กร
CMO (Chief Marketing Officer) ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ผู้กำหนดกลยุทธ์การตลาดขององค์กร ทำการวิจัยตลาด ทำความรู้จักและเข้าใจตลาด คู่แข่ง สินค้าหรือบริการของตัวเอง และลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้องค์กรสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุด
.
#CPO ผู้รู้จักโปรดักต์ดีที่สุด
CPO (Chief Product Officer) ผู้ที่รู้จักสินค้าหรือบริการของบริษัทดีที่สุด หาแนวทางเพื่อทำไอเดียที่คิดในการพัฒนาสินค้ากลายเป็นจริงได้มากที่สุด ไม่ใช่เพียงแค่ฝันว่าไอเดียนั้นดีเพียงเท่านั้น เป็นผู้ที่ต้องมองให้ออกว่าท้ายที่สุดสินค้าหรือบริการขององค์กรนั้นจะเป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถตอบสนอง painpoint ของลูกค้าได้
.
ที่จริงแล้วยังมีบุคคลในอีกหลากหลายส่วนที่จะก่อร่างสร้างองค์กร ทำให้องค์กรนั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ เพราะลำพังเพียงเจ้าของบริษัทคนเดียวคงไม่สามารถทำทุกอย่างได้ เพราะทุกคนล้วนมีความสามารถที่แตกต่างกัน บริษัทจึงจำเป็นต้องมีคนหลากหลายแบบ หลากหลายความสามารถที่จะช่วยกันผสานองค์กร แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือ Goal, Mindset และ Passion ของคนในองค์กร ที่ต้องมีในสิ่งเดียวกัน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy