GPSC-OR เปิดตัว G-Box ระบบกักเก็บพลังงานใน PTT Station ต่อยอดพัฒนาโซลูชั่นรับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า

922 Views  | 


GPSC-OR เปิดตัว G-Box ระบบกักเก็บพลังงานใน PTT Station ต่อยอดพัฒนาโซลูชั่นรับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า

GPSC และ OR ร่วมเปิดตัวโครงการ G-Box ระบบกักเก็บพลังงานผ่านแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System หรือ BESS) ขนาด 150 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ G-Cell ซึ่งใช้เทคโนโลยี Semi-solid ในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการพลังงานร่วมกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Station) นำร่องติดตั้งใน PTT Station สาขาหนองแขม รองรับ EV Station พร้อมโซลูชั่นจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานี มุ่งสู่การบริหารจัดการพลังงาน เพื่อสร้างเสถียรภาพ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า รองรับกระแสยานยนต์ไฟฟ้า และป้องกันไฟฟ้าตกหรือดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
การพัฒนาโซลูชั่นโครงการ G-Box ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผลิตและคิดค้นโดยคนไทยในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ Battery Journey ของ GPSC ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อนำนวัตกรรมแบตเตอรี่ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ร่วมกับธุรกิจต่าง ๆ โดย GPSC จะดำเนินการคิดค้นโซลูชั่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบ Energy Management Solution Provider ได้อย่างครบวงจร
.
G-Box ขนาด 150 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ที่ติดตั้งใน PTT Station จะทำหน้าที่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลากลางวันของสถานีบริการน้ำมันที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก โดยเฉพาะจากรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพของไฟฟ้าในสถานี สำหรับในช่วงเย็นและค่ำ G-Box จะบริหารจัดการจ่ายไฟฟ้าที่เหลือให้กับกิจกรรมอื่น ๆ โดยระบบจะทำหน้าที่กักเก็บไฟฟ้าในเวลากลางคืน (Off Peak) เพื่อนำไปใช้ในเวลากลางวันที่มีการใช้ไฟฟ้าในอัตราที่สูง (Peak) ซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ อีกทั้งยังได้ทดลองนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่องชาร์จไฟฟ้า EV Station รูปแบบ Quick Charge กำลังไฟ 50 กิโลวัตต์ (kW) ซึ่งหากการทดลองใช้ได้ผลดี OR อาจพิจารณาขยายผลใน PTT Station อื่น ๆ รวมถึงการเพิ่มขนาดกำลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกับการใช้งานของ EV Station และ PTT Station ต่อไป ถือเป็นการแสดงถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท.
.
ทั้งนี้ OR ในฐานะที่เป็นผู้นำในธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ผ่านเครือข่าย PTT Station ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ผ่านสินค้าและบริการที่ครบครัน ได้นำบริการ EV Station เข้ามารองรับความต้องการเทรนด์รถ EV ที่จะกำลังเป็นที่สนใจของผู้บริโภคอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง OR มุ่งหวังในการเป็นผู้นำสถานีชาร์จรถ EV ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ให้ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศ รองรับพฤติกรรมนักเดินทางระยะใกล้-ไกล ที่มีการชาร์จไฟนอกที่พักอาศัย (En-Route) เพื่อให้ผู้ใช้รถ EV อุ่นใจในการเดินทาง รวมถึงเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้รถ EV เพื่อปรับรูปแบบการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้รถ EV มากขึ้นอีกด้วย ปัจจุบัน OR เปิดให้บริการ EV Station แล้วรวม 30 สถานี ทั้งในรูปแบบ Normal Charge และ Quick Charge รวมทั้งได้มีการจัดทำ Application ‘EV Station’ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคอย่างครบวงจร นอกจากนี้ OR ยังพร้อมแสวงหาโอกาสในการขยายจุดชาร์จในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงร่วมมือกับคู่ค้าอื่น ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศการใช้ EV ในประเทศไทยให้สมบูรณ์ และตอบโจทย์ผู้ใช้รถ EV ให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากที่สุด
#OR #โออาร์ #รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้น #Togetherforbetterment #EVStation

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy