CEST ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงด้านอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐและเอกชน ในหลักสูตร ผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 1 ( Chief City Innovation Officer: CCIO) โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่

237 Views  | 

CEST ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงด้านอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐและเอกชน ในหลักสูตร ผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 1 ( Chief City Innovation Officer: CCIO) โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่


Related content

Powered by MakeWebEasy.com