CEST ให้การต้อนรับ ศ.นพ.กระแส ชนะวงศ์ และคณะกรรมการมูลนิธิเอกชนพัฒนา ในโอกาสเยี่ยมชมพื้นที่ EECi, สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์(KVIS) วันที่ 08/03/2564

259 Views  | 

CEST ให้การต้อนรับ ศ.นพ.กระแส ชนะวงศ์ และคณะกรรมการมูลนิธิเอกชนพัฒนา ในโอกาสเยี่ยมชมพื้นที่ EECi, สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์(KVIS) วันที่ 08/03/2564


Related content

Powered by MakeWebEasy.com