ขอขอบคุณ New Energy Nexus (Thailand) ที่ได้ให้ความสนใจมาเยี่ยมชม ผลงาน และความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วันที่ 25-02-2564

216 Views  | 

ขอขอบคุณ New Energy Nexus (Thailand) ที่ได้ให้ความสนใจมาเยี่ยมชม ผลงาน และความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST)  ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วันที่ 25-02-2564


Related content

Powered by MakeWebEasy.com