ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ คณะรองนายกรัฐมนตรี คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ม.ล.ชโยทิต กฤดากรและคณะ ได้มีโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 8 เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่วัง

41 Views  | 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ คณะรองนายกรัฐมนตรี คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ม.ล.ชโยทิต กฤดากรและคณะ ได้มีโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 8 เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่วัง


Powered by MakeWebEasy.com