ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ คณะรองนายกรัฐมนตรี คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ม.ล.ชโยทิต กฤดากรและคณะ ได้มีโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 8 เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่วัง

338 Views  | 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ให้การต้อนรับ คณะรองนายกรัฐมนตรี คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ม.ล.ชโยทิต กฤดากรและคณะ ได้มีโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 8 เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่วัง


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy