Joe Biden ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ได้ออกมาประกาศว่าเขาจะเปลี่ยนยานพาหนะของรัฐบาลส่วนกลางทั้งหมดมาเป็น "รถยนต์ไฟฟ้า"

513 Views  | 

Joe Biden ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ได้ออกมาประกาศว่าเขาจะเปลี่ยนยานพาหนะของรัฐบาลส่วนกลางทั้งหมดมาเป็น "รถยนต์ไฟฟ้า"

โดยยานพาหนะที่เป็นของรัฐบาลกลางปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมดราวๆ 645,000 คัน โดยแบ่งใช้งานในแต่ละหน่วยงานเป็นจำนวนตามนี้

- ยานพาหนะพลเรือน 245,000 คัน

- ยานพาหนะทางทหาร 173,000 คัน

- ยานพาหนะหน่วยไปรษณีย์ 225,000 คัน

จากรายงานปี 2019 ระบุว่ารถทั้งหมดถูกใช้งานเป็นระยะทางรวมถึง 4.5 ล้านไมล์ (ประมาณ 7.2 ล้านกม.)

"รัฐบาลกลางเป็นเข้าของยานพาหนะจำนวนมหาศาล และเราจะแทนที่ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด ที่จะถูกสร้างขึ้นที่นี่ ที่อเมริกา โดยแรงงานชาวอเมริกัน" Joe Biden ได้กล่าวไว้ในการแถลง

ชมคลิปการแถลงได้ที่ : https://twitter.com/ABCNewsLive/status/1353809013348171778

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะเริ่มเปลี่ยนยานพาหนะของรัฐบาลกลางเมื่อไหร่ เปลี่ยนภายในเวลากี่ปี และแทนที่ด้วยรถอะไร ซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไป

สำหรับ Joe Biden ได้แสดงออกว่าจะสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้ามาตั้งแต่หาเสียง

ในประเด็นนี้ Pete Buttigieg รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของ Biden นั้นเคยเผยว่า เพื่อที่จะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เขาอยากจะเพิ่มรถยนต์ไฟฟ้าใหม่บนท้องถนนอเมริกาให้ได้ 1 ล้านคัน

ซึ่งเขาเตรียมที่จะสนับสนุนการสร้างที่ชาร์จไฟสาธารณะที่ใช้พลังงานสะอาด ให้ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ

สหรัฐอเมริกาในยุคของ Joe Biden จะสามารถทำให้ความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มได้มากขึ้นกว่าเดิมตามที่ตั้งใจเอาไว้หรือไม่ ก็ต้องรอติดตามชมกันครับ...

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy