ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ณ อาคาร N (Battery pilot plant) อาคาร E ชั้น 2 และชั้น 3 สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 23 ธันวาคม 2563

915 Views  | 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ณ อาคาร N (Battery pilot plant) อาคาร E ชั้น 2 และชั้น 3 สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 23 ธันวาคม 2563


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy