ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ณ อาคาร N (Battery pilot plant) อาคาร E ชั้น 2 และชั้น 3 สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 23 ธันวาคม 2563

407 Views  | 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ณ อาคาร N (Battery pilot plant) อาคาร E ชั้น 2 และชั้น 3 สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 23 ธันวาคม 2563


Related content

Powered by MakeWebEasy.com