เจ้าหน้าที่ กฟผ. 14-12-2020

776 Views  | 

เจ้าหน้าที่ กฟผ. 14-12-2020

ขอขอบคุณคณะศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ กฟผ. ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) 14-12-2020

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy